Jak postupovat při výběru fotografií.
 • Stránka iSpfoto - josefmohyla.cz - slouží k výběru fotografií pro další zpracování po ukončení projektu.
 • Projektem se rozumí focení v daný den, vztahuje se ke konkrétnímu klientovi a je označen jedinečným číslem projektu.
 • Přístup k projektům na této stránce je soukromý, chráněný povinným přihlášením.
 • Nepřihlášeným návštěvníkům se nabídka projektů v horním menu nezobrazuje.
 • Jakmile je dosaženo cíle, t.zn. že je vybrán příslušný počet fotografií pro úpravy a tisk, slouží dále stránka ke sledování průběhu úprav.
 • Po ukončení zakázky jsou zde fotografie ponechány po dobu 6 měsíců. Upravené fotografie jsou zároveň přesunuty do Galerie - Piwigo.
 • Galerie - Piwigo je fotogalerie, do které jsou umístěny mé fotografie vybraných žánrů. Portréty, svatební, z fotokoutků a z reportáží.
 • Piwigo se nazývá podle softwarového nositele piwigo.com a zvolil jsem ji pro velké možnosti zobrazování vč. klientského servisu.
 • Do galerie se vstupuje přes horní menu - Galerie.
 • Pro vstup do soukromé časti této Galerie je vyžadováno nové přihlášení.
 • Pro návrat na stránku výběrů - použijte odkaz "Projekty - iSpfoto" v horním řádku vlevo.
 • Pokud jste přihlášeni na obou stránkách, mělo by přepínání fungovat bez dalšího přihlašování.
 • Přístup k projektům platí pouze pro registrované uživatele, kteří znají své přihlašovací údaje, které jsou nastaveny administrátorem.
 • Změnit je může pouze administrátor.
 • Přihlásit se lze běžným způsobem po kliknutí na tlačítko "Přihlásit".
 • Následuje zobrazení odkazu Projekty v horním menu a dále seznam Vašich projektů.
 • Zvolte vybraný projekt a kliknutiím na jeho číslo se zobrazí všechny náhledy.
 • Tato operace může chvíli trvat, podle počtu souborů a rychlosti počítače.
 • na stránce jsou 3 sloupce
 • ve středním jsou náhledy jako podklad k dalším akcím
 • levý sloupec představuje menu kategorií, do kterých jsou obrázky tématicky zařazeny
 • v pravém sloupci jsou tlačítka pro výkon akcí
 • v levém horním rohu každého náhledu je zaškrtávací políčko pro volbu akce
 • barevné pruhy v obrázcích náhledů představují jednotlivé kategorie
 • kategoriím jsou přiřazeny fotografie spádající pod určité téma, nebo časový úsek
 • roztřídění fotografií do kategorií provádím po nafocení projektu
 • každá kategorie "má" svoji barvu pro snadnou orientaci v náhledech
 • seznam svatebních kategorií:
  Přípravy
  Odjezdy a Příjezdy
  Obřad a Gratulace
  Focení po obřadu
  Před hostinou
  Hostina a raut
  Exteriéry
  Krájení dortu
  První tanec
  Zábava
  Jiné momentky
 • menu je pod hlavičkou stránky, která skrývá 2 odkazy: iSpfoto a oranžové kolečko;
 • iSpfoto směřuje na úvodní stránku přihlášeného uživatele, kolečko na úvodní stránku iSpfoto;
 • v řádcích se zobrazují informační údaje ke každé kategorii; její název, barva, počet fotografií ve skupině (bez závorky-černě), počet favoritních červeně, počet pro tisk modře (10x15 cm) a zeleně (13x18 cm); kliknutím na aktivní odkazy v řádku se zobrazí odpovídající výběry pro danou kategorii;
 • kliknutí na název kategorie vyvolá zobrazení příslušného výběru náhledů v uvedeném počtu;
 • červené číslo v závorce udává počet vybraných favoritních obrázků; kliknutím se zobrazí;
 • modré číslo v závorce udává počet vybraných pro tisk 10x15 cm; kliknutím se zobrazí;
 • zelené číslo v závorce udává počet vybraných pro tisk 13x18 cm; kliknutím se zobrazí;
 • barevný čtvereček vpravo řádku označuje barvu příslušné kategorie; kliknutím se zobrazí
  Tile-Gallery, viz v návodu dále;
 • 5 spodních řádků menu funguje stejně a počty se vztahují na všechny náhledy;
 • Akce hromadný "Výběr do Favoritních" a dalších akcí v pravém panelu:
 • vybrané náhledy označte zatržítkem; se zmáčknutou klávesou Shift lze vybírat hromadně;
 • v panelu Akcí označte +FAV, což značí přidat do Favoritních
 • tlačítkem Odeslat realizujte výběr
 • tlačítkem Reset lze vše vymazat najednou
 • stejně se postupuje při výběru tisků jak 10x15, tak 13x18
 • v Akčním panelu znaménko + znamená přidat, znaménko - odebrat;
 • Po odeslání se změní náhledy následovně:
 • náhledy dříve označené zatržítkem jsou nově označené ikonou FAV;
 • 2 náhledy jsou nově připravené k vyřazení z FAV, vč. označení v panelu Akcí (na ukázku);
 • zároveň se v levém menu kategorií zvýší počet Favoritních o 7, což je ukázkový případ;
 • tlačítkem Reset lze vše vymazat najednou
 • při výběru tisků jak 10x15, tak 13x18 se zobrazují barevné čtverečky
 • modrý pro tisk 10x15 cm a zelený pro tisk 13x18 cm; viz další návod;
 • náhledový obrázek má 6 aktivních polí;
 • zatržítkové okno;
 • zelený a modrý čtvereček zobrazuje výběr tisku, po kliknutí se zobrazí příslušný tisk ze všech obrázků;
 • příslušnost k FAV znázorňuje ikona s hvězdičkou; po kliknutí se zobrazí všechny FAV dosud vybrané;
 • plocha náhledového obrázku odkazuje na stránku velkého náhledu; totéž platí o názvu souboru pod ním;
 • barevný pás dole slouží k orientaci, k jaké kategorii obrázek patří;
 • především je vybaven lupou, kdy po najetí kurzorem nad obrázek se náhled zvětší;
 • proto je tato stránka určena pro hlavní posuzování k výběru;
 • vlevo pod známým menu kategorií jsou možnosti pro výběr;
 • v horní liště nad náhledem jsou informace k výběrům;
 • v dolní liště jsou odkazy pro listování, které je možné vždy jen v příslušné kategorii;
 • listování (Předchozí - Následující) nefunguje, pokud je náhled vyvolán z kategorie Všechno;
 • výše popsanými postupy ze stránek náhledů;
 • v Galerii-Piwigo přes odkaz Galerie;
 • ve vnitřní TileGalerii této stránky přes odkazy v menu kategorií; odkazy jsou skryty na malých barevných čtverečcích;
 • je to moderní způsob řazení obrázků v různém sledu a velikostech dílků;
 • při najetí kurzorem nad náhled - dílec se nabídnou dvě další možnosti zobrazení;
 • přes lupu je to zvětšení s možností dále zvětšovat pomocí kolečka myši;
 • přes ikonu řetězu se zobrazí velký náhled s možnostmi výběrů;