josefmohyla.cz
FOTO a VIDEO
Michal Hazuka: ..... je jen jeden způsob jak zastavit čas - fotografie
josefmohyla.cz
ZÁKLAD
Focení obřadu
O čem to je?
- 150 upravených fotografií
- video ze 60 fotografií v délce asi 4 min
- všechno v elektronické podobě
- 20 upravených fotografií předsvatebního focení (pokud bylo)
- webový prostor pro všechny upravené fotografie na dobu 1 roku
- webový prostor pro všechny nafocené fotografie na dobu 6 měsíců

 • cenové rozpětí:   Česko: 4500 - 6000 Kč      Slovensko: 180 - 240 Eu

 • Pokud jste již zhlédli ukázky mé práce a máte zájem o spolupráci, prosím zadejte do formuláře několik základních údajů, abych Vám připravil a zaslal nabídku. Na zadanou mailovou adresu obdržíte aktivační mail pro zajištění další bezpečné komunikace.

  email adresa:


  Datum svatby:


  Místo svatby:


  Doba focení v hodinách:


 • Předpokládaný čas tohoto focení jsou 4 hodiny. Délka obřadu je různá u civilních nebo církevních, když je jeho součástí mše.
 • V případě církevních obřadů jsem rád, pokud mohu kostel navštívit předem a také si pohovořit s oddávajícím farářem o jeho představě a případných omezeních. V den D se tak lze vyhnout nemilým překvapením.

 • Součástí tohoto focení je zachycení příjezdu hostů na místo konání svatby. Proto je vhodné koordinovat dopředu parkovací možnosti a časově určit pohyb hlavních aktérů.
 • Nejdůležítější je příjezd ženicha a nevěsty, proto si tuto záležitost se snoubenci domlouvám, aby nic při focení neuniklo.

 • Těsně před obřadem probíhá setkání a zdravení všech se všemi. Toto je vhodná příležitost k reportážnímu focení. Fotí všichni a doporučuji, aby to skončilo okamžikem, kdy jsou všichni seřazení a začíná příchod k obřadu. Zpravidla za ženichem nastupují hosté v pořadí, které je nějak určeno.
 • Jakmile se všichni usadí, přichází nevěsta a je holým neštěstím, když v tom okamžiku někteří návštěvníci vystoupí z lavic do "jízdní dráhy" a vytvoří nežádané popředí před fotografem. Proto doporučuji, aby se mobilní i jiné focení silně v tuto dobu nástupu k obřadu omezilo.

 • V průběhu obřadu se snažím decentně omezit svůj pohyb, abych nerušil tuto krásnou chvíli. Nicméně bez pohybu by focení bylo statické, nezajímavé. Respektuji při tom veškeré názory a pokyny snoubenců a oddávajícího. Jsou okamžiky, které nesmí v této části svatby chybět.
 • O těchto chvílích platí: nespěchat. právě o tom je nejlepší si pohovořit na předsvatebním focení. Vždy se mi v těchto chvílích zvýší hladina adrenalinu z pocitu zodpovědnosti.
 • Gratulace, tato část svatby si žádá malé zastavení. Nastává konečně uvolnění doprovázené emocemi a někdy malým zmatkem. Zpravidla mezi prvními gratulanty bývají ti nejbližší od obou novomanželů. Proto musím být ihned po otočení se čelem k návštěvníkům připraven. A v tom okamžiku nastává někdy situace, že si nevěsta se ženichem vymění místo, aby zůstala nevěsta po pravé ruce ženichovi. Doporučuji prosté otočení bez přesunu, fotograf zůstává na straně nevěsty a pozici změní až v další části gratulací.

 • Někteří snoubenci tvrdí, že tento druh focení rozhodně ne! Nechtějí ustavování do skupin a dokumentovat tak ty, kteří jim přišli poblahopřát k jejich velkému dni D. Já si to z vlastních životních zkušeností nemyslím. Rád věnuji úsilí uspořádat si skupinu 140 účastníků svatebního obřadu a zvěčnit tak všechny. Bývá u toho velká legrace a mám radost, když se podaří vyhovět všem zúčastněným.
 • Kromě celkové fotografie, bývá zvykem fotit také menší skupiny podle přání na místě samém. Rád vyhovím každému požadavku, jen se musí hlídat čas! Skupiny se mohou fotit kdykoliv v průběhu dne. O tom v části celodenního focení Standard a Nadstandart

 • Focení obřadu končí společným odjezdem novomanželů do místa hostiny, pokud obřad i hostina nejsou v jedné lokalitě. Pokud novomanželé neodjíždějí z místa obřadu, pak součástí tohoto focení může být focení příchodu ke sváteční tabuli.

 • Předsvatební focení v místech, která jsou pro snoubence významná z důvodů různých zážitků v minulosti, nebo jsou spojená s budoucím dějem svatby je atraktivním doplňkem svatebních fotografií. Toto focení spojené se vzájemným seznámením je malou generálkou, kde si snoubenci osobně ověří kvalitu fotografa nejen z profesního , ale i lidského pohledu. Proto taková předsvatební setkání vřele doporučuji.
  Zpravidla se časově vejdeme do 3 hodinové schůzky, vznikne krátká fotoreportáž s min. počtem 20 fotografií. Já si prohlédnu místa děje svatby a pokud to situace dovolí, rád poznám svědky, rodiče a další významné lidi, se kterými se v den D budu potkávat. Velmi to pomáhá v uvolnění atmosféry při svatebním fotografování.
  Cena: jen náklady za dopravu, která vychází z ceny paliva, t.j. 2,80 / km, vzdálenost nerozhoduje, přijedu kamkoliv.

 • Ukázka- předsvatební piknik když kvetou sakury:

 • STANDARD
  Focení celé svatby
  O čem to je?
  - 350 upravených fotografií v elektronické podobě
  - z toho 50 vytištěných o rozměru 13 x 18 cm, lesklý papír
  - videoklip z 50 fotografií podle výběru
  - 20 upr. fotografií z předsvat. focení v elektr. podobě(pokud bylo)
  - webový prostor pro všechny upravené fotografie na dobu 2 let
  - webový prostor pro všechny nafocené fotografie na dobu 6 měsíců

 • cenové rozpětí:   Česko: 6000 - 12000 Kč      Slovensko: 240 - 480 Eu

 • Pokud jste již zhlédli ukázky mé práce a máte zájem o spolupráci, prosím zadejte do formuláře několik základních údajů, abych Vám připravil a zaslal nabídku. Na zadanou mailovou adresu obdržíte aktivační mail pro zajištění další bezpečné komunikace.

  email adresa:


  Datum svatby:


  Místo svatby:


  Doba focení v hodinách:


 • Zásadní rozdíl je v délce focení tak, aby byl zaznamenán celý průběh svatebního dne. Součástí každého celodenního focení je souběžné natáčení videa, ve vhodných okamžicích tak, aby nebyla narušena plynulost focení. Proto výstupem jsou nejen upravené fotografie a video z fotografií, ale také sestřih videozáznamů částečně doplněný o statické obrázky, ozvučený a s tituky v délce cca 6 min.
  Malá ukázkač.1 - videa z fotografií s několika živými vstupy:

  Malá ukázkač.2 - videa z obřadu s několika živými vstupy:

  Předpokládaný čas tohoto focení je max. 14 hodin. Je v něm obsaženo přibližně 10 časových úseků podle děje svatby. Každá svatba je jiná a minuty nepočítám.

  Hlavní pozornost věnuji zpravidla přípravám nevěsty. V případě větší vzdálenosti mezi místy přípravy nevěsty a ženicha záleží na domluvě snoubenců jak dodržet časový harmonogram.

  Předsvatební focení v místech, která jsou pro snoubence významná z důvodů různých zážitků v minulosti, nebo jsou spojená s budoucím dějem svatby je atraktivním doplňkem svatebních fotografií. Toto focení spojené se vzájemným seznámením je malou generálkou, kde si snoubenci osobně ověří kvalitu fotografa nejen z profesního , ale i lidského pohledu. Proto taková předsvatební setkání vřele doporučuji.
  Zpravidla se časově vejdeme do 3 hodinové schůzky, vznikne krátká fotoreportáž s min. počtem 20 fotografií. Já si prohlédnu místa děje svatby a pokud to situace dovolí, rád poznám svědky, rodiče a další významné lidi, se kterými se v den D budu potkávat. Velmi to pomáhá v uvolnění atmosféry při svatebním fotografování.
  Cena: jen náklady za dopravu, která vychází z ceny paliva, t.j. 2,80 / km, vzdálenost nerozhoduje, přijedu kamkoliv.
  Ukázka předsvatebního focení v místech, kde bylo později foceno v den svatby:

  Romantika u rybníka:

  NADSTANDARD
  Celodenní focení
  O čem to je?
  - 450 upravených fotografií v elektronické podobě
  - z toho 80 vytištěných o rozměru 13 x 18 cm, lesklý papír
  - videoklip z fotografií z celé svatby
  - cca 6 min. videoklip z natáčení během focení
  - 20 upr. fotografií z předsvat. focení v elektr. podobě(pokud bylo)
  - fotoknihu 24,3 x 23,5 cm tvrdé desky 48 stran v hodnotě 1300 Kč
  - webový prostor pro všechny upravené fotografie na dobu 2 let
  - webový prostor pro všechny nafocené fotografie na dobu 6 měsíců

 • cenové rozpětí:   Česko: 12000 - 15000 Kč      Slovensko: 480 - 600 Eu

 • Pokud jste již zhlédli ukázky mé práce a máte zájem o spolupráci, prosím zadejte do formuláře několik základních údajů, abych Vám připravil a zaslal nabídku. Na zadanou mailovou adresu obdržíte aktivační mail pro zajištění další bezpečné komunikace.

  email adresa:


  Datum svatby:


  Místo svatby:


  Doba focení v hodinách:


 • Délka focení neomezená s předpokládaným ukončením v 1 hodinu ráno. Délka obřadu je různá u civilních nebo církevních, když je jeho součástí také mše. Počet hostů a návštěvníků ovlivní dobu gratulací. Prostě, každá svatba je jiná a minuty nepočítám. V případě církevních obřadů jsem rád, pokud mohu kostel navštívit předem a také si pohovořit s panem farářem o jeho představě a případných omezeních. V den D se tak lze vyhnout nemilým překvapením.

  Součástí tohoto focení je zachycení příjezdu hostů na místo konání svatby. Proto je vhodné koordinovat dopředu parkovací možnosti a časově určit pohyb hlavních aktérů. Nejdůležítější je příjezd ženicha a nevěsty, proto si tuto záležitost domlouvám. Obzvlášť na tom záleží v případě, když nesmí ženich vidět nevěstu dříve než u oltáře, nebo ve svatební síni. Tato součinnost se musí dobře připravit, aby nic při focení neuniklo.

  Těsně před obřadem probíhá setkání a zdravení všech se všemi. Toto je vhodná příležitost k reportážnímu focení. Fotí všichni a doporučuji, aby to skončilo okamžikem, kdy jsou všichni seřazení a začíná příchod k obřadu. Zpravidla za ženichem nastupují hosté v pořadí, které je nějak určeno. Jakmile se všichni usadí, přichází nevěsta a je holým neštěstím, když v tom okamžiku někteří návštěvníci vystoupí z lavic do "jízdní dráhy" a vytvoří nežádané popředí před fotografem. Proto doporučuji, aby se mobilní i jiné focení silně v tuto dobu nástupu k obřadu omezilo.

  V průběhu obřadu se snažím decentně omezit svůj pohyb, abych nerušil tuto krásnou chvíli. Nicméně bez pohybu by focení bylo statické, nezajímavé. Respektuji při tom veškeré názory a pokyny snoubenců a oddávajícího. Jsou okamžiky, které nesmí v této části svatby chybět. O těchto chvílích platí: nespěchat. právě o tom je nejlepší si pohovořit na předsvatebním focení. Vždy se mi v těchto chvílích zvýší hladina adrenalinu z pocitu zodpovědnosti.
  Gratulace, tato část svatby si žádá malé zastavení. Nastává konečně uvolnění doprovázené emocemi a někdy malým zmatkem. Zpravidla mezi prvními gratulanty bývají ti nejbližší od obou novomanželů. Proto musím být ihned po otočení se čelem k návštěvníkům připraven. A v tom okamžiku nastává někdy situace, že si nevěsta se ženichem vymění místo, aby zůstala nevěsta po pravé ruce ženichovi. Doporučuji prosté otočení bez přesunu, fotograf zůstává na straně nevěsty a pozici změní až v další části gratulací.

  Někteří snoubenci tvrdí, že tento druh focení rozhodně ne! Nechtějí ustavování do skupin a dokumentovat tak ty, kteří jim přišli poblahopřát k jejich velkému dni D. Já si to z vlastních životních zkušeností nemyslím. Rád věnuji úsilí uspořádat si skupinu 140 účastníků svatebního obřadu a zvěčnit tak všechny. Bývá u toho velká legrace a mám radost, když se podaří vyhovět všem zúčastněným. Kromě celkové fotografie, bývá zvykem fotit také menší skupiny podle přání na místě samém. Rád vyhovím každému požadavku, jen se musí hlídat čas! Skupiny se mohou fotit kdykoliv v průběhu dne. O tom v části celodenního focení Standard a Nadstandart

  Focení obřadu končí společným odjezdem novomanželů do místa hostiny, pokud obřad i hostina nejsou v jedné lokalitě. Pokud novomanželé neodjíždějí z místa obřadu, pak součástí tohoto focení může být focení příchodu ke sváteční tabuli.

 • Fotokoutek

 • Tisk fotografií ihned na svatbě

 • Dlouhý videozáznam do 30 min. z celé svatby

 • Video z předsvatebního focení

 • Video z celé svatby vč. leteckých záběrů z dronu

 • ZÁKLAD
  Focení obřadu
  O čem to je?
 • 150 upravených fotografií
 • video ze 60 fotografií v délce asi 4 min
 • všechno v elektronické podobě
 • 20 upravených fotografií předsvatebního focení (pokud bylo)
 • webový prostor pro všechny upravené fotografie na dobu 1 roku
 • webový prostor pro všechny nafocené fotografie na dobu 6 měsíců
 • cenové rozpětí:   Česko: 4500 - 6000 Kč
 • Slovensko: 180 - 240 Eu
 • Pokud jste již zhlédli ukázky mé práce a máte zájem o spolupráci, prosím zadejte do formuláře několik základních údajů, abych Vám připravil a zaslal nabídku. Na zadanou mailovou adresu obdržíte aktivační mail pro zajištění další bezpečné komunikace.
 • email adresa:


  Datum svatby:


  Místo svatby:


  Doba focení v hodinách:


 • Předpokládaný čas tohoto focení jsou 4 hodiny. Délka obřadu je různá u civilních nebo církevních, když je jeho součástí mše.
 • V případě církevních obřadů jsem rád, pokud mohu kostel navštívit předem a také si pohovořit s oddávajícím farářem o jeho představě a případných omezeních. V den D se tak lze vyhnout nemilým překvapením.
 • Součástí tohoto focení je zachycení příjezdu hostů na místo konání svatby. Proto je vhodné koordinovat dopředu parkovací možnosti a časově určit pohyb hlavních aktérů.
 • Nejdůležítější je příjezd ženicha a nevěsty, proto si tuto záležitost se snoubenci domlouvám, aby nic při focení neuniklo.
 • Těsně před obřadem probíhá setkání a zdravení všech se všemi. Toto je vhodná příležitost k reportážnímu focení. Fotí všichni a doporučuji, aby to skončilo okamžikem, kdy jsou všichni seřazení a začíná příchod k obřadu. Zpravidla za ženichem nastupují hosté v pořadí, které je nějak určeno.
 • Jakmile se všichni usadí, přichází nevěsta a je holým neštěstím, když v tom okamžiku někteří návštěvníci vystoupí z lavic do "jízdní dráhy" a vytvoří nežádané popředí před fotografem. Proto doporučuji, aby se mobilní i jiné focení silně v tuto dobu nástupu k obřadu omezilo.
 • V průběhu obřadu se snažím decentně omezit svůj pohyb, abych nerušil tuto krásnou chvíli. Nicméně bez pohybu by focení bylo statické, nezajímavé. Respektuji při tom veškeré názory a pokyny snoubenců a oddávajícího. Jsou okamžiky, které nesmí v této části svatby chybět.
 • O těchto chvílích platí: nespěchat. právě o tom je nejlepší si pohovořit na předsvatebním focení. Vždy se mi v těchto chvílích zvýší hladina adrenalinu z pocitu zodpovědnosti.
 • Gratulace, tato část svatby si žádá malé zastavení. Nastává konečně uvolnění doprovázené emocemi a někdy malým zmatkem. Zpravidla mezi prvními gratulanty bývají ti nejbližší od obou novomanželů. Proto musím být ihned po otočení se čelem k návštěvníkům připraven. A v tom okamžiku nastává někdy situace, že si nevěsta se ženichem vymění místo, aby zůstala nevěsta po pravé ruce ženichovi. Doporučuji prosté otočení bez přesunu, fotograf zůstává na straně nevěsty a pozici změní až v další části gratulací.
 • Někteří snoubenci tvrdí, že tento druh focení rozhodně ne! Nechtějí ustavování do skupin a dokumentovat tak ty, kteří jim přišli poblahopřát k jejich velkému dni D. Já si to z vlastních životních zkušeností nemyslím. Rád věnuji úsilí uspořádat si skupinu 140 účastníků svatebního obřadu a zvěčnit tak všechny. Bývá u toho velká legrace a mám radost, když se podaří vyhovět všem zúčastněným.
 • Kromě celkové fotografie, bývá zvykem fotit také menší skupiny podle přání na místě samém. Rád vyhovím každému požadavku, jen se musí hlídat čas! Skupiny se mohou fotit kdykoliv v průběhu dne. O tom v části celodenního focení Standard a Nadstandard
 • Focení obřadu končí společným odjezdem novomanželů do místa hostiny, pokud obřad i hostina nejsou v jedné lokalitě. Pokud novomanželé neodjíždějí z místa obřadu, pak součástí tohoto focení může být focení příchodu ke sváteční tabuli.
 • Předsvatební focení v místech, která jsou pro snoubence významná z důvodů různých zážitků v minulosti, nebo jsou spojená s budoucím dějem svatby je atraktivním doplňkem svatebních fotografií. Toto focení spojené se vzájemným seznámením je malou generálkou, kde si snoubenci osobně ověří kvalitu fotografa nejen z profesního , ale i lidského pohledu. Proto taková předsvatební setkání vřele doporučuji.
 • Zpravidla se časově vejdeme do 3 hodinové schůzky, vznikne krátká fotoreportáž s min. počtem 20 upravených fotografií. Já si prohlédnu místa děje svatby a pokud to situace dovolí, rád se seznámím se svědky, rodiči a dalšími významnými lidmi, se kterými se v den D budu potkávat. Velmi to pomáhá k uvolnění atmosféry při svatebním fotografování.
 • Cena: jen náklady za dopravu, která vychází z aktuální ceny paliva, (2,80 / km)

 • Ukázka- předsvatební piknik když kvetou sakury.
  STANDARD
  Focení celé svatby
  O čem to je?
 • 350 upravených fotografií v elektronické podobě
 • z toho 50 vytištěných o rozměru 13 x 18 cm, lesklý papír
 • videoklip z 50 fotografií podle výběru
 • 20 upr. fotografií z předsvat. focení v elektr. podobě(pokud bylo)
 • webový prostor pro všechny upravené fotografie na dobu 2 let
 • webový prostor pro všechny nafocené fotografie na dobu 6 měsíců
 • cenové rozpětí:   Česko: 6000 - 12000 Kč
 • Slovensko: 240 - 480 Eu
 • Pokud jste již zhlédli ukázky mé práce a máte zájem o spolupráci, prosím zadejte do formuláře několik základních údajů, abych Vám připravil a zaslal nabídku. Na zadanou mailovou adresu obdržíte aktivační mail pro zajištění další bezpečné komunikace.
 • email adresa:


  Datum svatby:


  Místo svatby:


  Doba focení v hodinách:


 • Zásadní rozdíl je v délce focení tak, aby byl zaznamenán celý průběh svatebního dne. Součástí každého celodenního focení je souběžné natáčení videa, ve vhodných okamžicích tak, aby nebyla narušena plynulost focení. Proto výstupem jsou nejen upravené fotografie a video z fotografií, ale také sestřih videozáznamů částečně doplněný o statické obrázky, ozvučený a s tituky v délce cca 6 min.
  Malá ukázkač.1 - videa z fotografií s několika živými vstupy:
  Malá ukázkač.2 - videa z obřadu s několika živými vstupy:
 • Předpokládaný čas tohoto focení je max. 14 hodin. Je v něm obsaženo přibližně 10 časových úseků podle děje svatby. Každá svatba je jiná a minuty nepočítám.
 • Hlavní pozornost věnuji zpravidla přípravám nevěsty. V případě větší vzdálenosti mezi místy přípravy nevěsty a ženicha záleží na domluvě snoubenců jak dodržet časový harmonogram.
 • Předsvatební focení v místech, která jsou pro snoubence významná z důvodů různých zážitků v minulosti, nebo jsou spojená s budoucím dějem svatby je atraktivním doplňkem svatebních fotografií. Toto focení spojené se vzájemným seznámením je malou generálkou, kde si snoubenci osobně ověří kvalitu fotografa nejen z profesního , ale i lidského pohledu. Proto taková předsvatební setkání vřele doporučuji.
 • Zpravidla se časově vejdeme do 3 hodinové schůzky, vznikne krátká fotoreportáž s min. počtem 20 upravených fotografií. Já si prohlédnu místa děje svatby a pokud to situace dovolí, rád se seznámím se svědky, rodiči a dalšími významnými lidmi, se kterými se v den D budu potkávat. Velmi to pomáhá k uvolnění atmosféry při svatebním fotografování.
 • Ukázka předsvatebního focení v místech, kde bylo později foceno v den svatby:
 • Romantika u rybníka:
 • NADSTANDARD
  Celodenní focení
  O čem to je?
  - 450 upravených fotografií v elektronické podobě
  - z toho 80 vytištěných o rozměru 13 x 18 cm, lesklý papír
  - videoklip z fotografií z celé svatby
  - cca 6 min. videoklip z natáčení během focení
  - 20 upr. fotografií z předsvat. focení v elektr. podobě(pokud bylo)
  - fotoknihu 24,3 x 23,5 cm tvrdé desky 48 stran v hodnotě 1300 Kč
  - webový prostor pro všechny upravené fotografie na dobu 2 let
  - webový prostor pro všechny nafocené fotografie na dobu 6 měsíců
 • cenové rozpětí:   Česko: 12000 - 15000 Kč
 • Slovensko: 480 - 600 Eu
 • Pokud jste již zhlédli ukázky mé práce a máte zájem o spolupráci, prosím zadejte do formuláře několik základních údajů, abych Vám připravil a zaslal nabídku. Na zadanou mailovou adresu obdržíte aktivační mail pro zajištění další bezpečné komunikace.
 • email adresa:


  Datum svatby:


  Místo svatby:


  Doba focení v hodinách:


  Délka focení neomezená s předpokládaným ukončením v 1 hodinu ráno. Délka obřadu je různá u civilních nebo církevních, když je jeho součástí také mše. Počet hostů a návštěvníků ovlivní dobu gratulací. Prostě, každá svatba je jiná a minuty nepočítám. V případě církevních obřadů jsem rád, pokud mohu kostel navštívit předem a také si pohovořit s panem farářem o jeho představě a případných omezeních. V den D se tak lze vyhnout nemilým překvapením.

  Součástí tohoto focení je zachycení příjezdu hostů na místo konání svatby. Proto je vhodné koordinovat dopředu parkovací možnosti a časově určit pohyb hlavních aktérů. Nejdůležítější je příjezd ženicha a nevěsty, proto si tuto záležitost domlouvám. Obzvlášť na tom záleží v případě, když nesmí ženich vidět nevěstu dříve než u oltáře, nebo ve svatební síni. Tato součinnost se musí dobře připravit, aby nic při focení neuniklo.

  Těsně před obřadem probíhá setkání a zdravení všech se všemi. Toto je vhodná příležitost k reportážnímu focení. Fotí všichni a doporučuji, aby to skončilo okamžikem, kdy jsou všichni seřazení a začíná příchod k obřadu. Zpravidla za ženichem nastupují hosté v pořadí, které je nějak určeno. Jakmile se všichni usadí, přichází nevěsta a je holým neštěstím, když v tom okamžiku někteří návštěvníci vystoupí z lavic do "jízdní dráhy" a vytvoří nežádané popředí před fotografem. Proto doporučuji, aby se mobilní i jiné focení silně v tuto dobu nástupu k obřadu omezilo.

  V průběhu obřadu se snažím decentně omezit svůj pohyb, abych nerušil tuto krásnou chvíli. Nicméně bez pohybu by focení bylo statické, nezajímavé. Respektuji při tom veškeré názory a pokyny snoubenců a oddávajícího. Jsou okamžiky, které nesmí v této části svatby chybět. O těchto chvílích platí: nespěchat. právě o tom je nejlepší si pohovořit na předsvatebním focení.

  Někteří snoubenci tvrdí, že tento druh focení rozhodně ne! Nechtějí ustavování do skupin a dokumentovat tak ty, kteří jim přišli poblahopřát k jejich velkému dni D. Já si to z vlastních životních zkušeností nemyslím. Rád věnuji úsilí uspořádat si skupinu 140 účastníků svatebního obřadu a zvěčnit tak všechny. Bývá u toho velká legrace a mám radost, když se podaří vyhovět všem zúčastněným. Kromě celkové fotografie, bývá zvykem fotit také menší skupiny podle přání na místě samém. Rád vyhovím každému požadavku. Skupiny se mohou fotit kdykoliv v průběhu dne.

  Focení obřadu končí společným odjezdem novomanželů do místa hostiny, pokud obřad i hostina nejsou v jedné lokalitě, kdy pak může součástí tohoto focení být příchod ke sváteční tabuli.

 • Fotokoutek

 • Tisk fotografií ihned na svatbě

 • Dlouhý videozáznam do 30 min. z celé svatby

 • Video z předsvatebního focení

 • Video z celé svatby vč. leteckých záběrů z dronu

 • footer